Romantisch met veel variatie

Dwarskapjes en grotere dwarskappen, lage goten en asymmetrische gevels met poortjes en metselwerkdetails. Windsor Park is gebaseerd op de Tudor architectuurstijl, met een brede variatie aan woningtypen en fantasierijke gevelkenmerken als expressieve schoorstenen en erkers. Door het speelse straatbeeld met de romantische sfeer waan je je hier in zo’n typisch Engels dorpje met glooiende paden langs weelderige landschapstuinen en kleine woonstraten

image alt

Erkers, veranda's en poortjes

Windsor Park is geïnspireerd op de landschappelijke stedenbouw van Tudor. Deze stijl kenmerkt zich door een brede variatie aan woningtypen, variatie in de volumes van de bouwblokken en een brede variatie in de gevelopbouw. In elke woningrij zie je bijvoorbeeld licht verspringende gevellijnen met afwisselend langs- en dwarskappen, verlaagde goten en fantasierijke, romantische stijlkenmerken. Erkers, poortjes, bogen, expressieve schoorstenen, veranda’s en kleine ‘torenelementen’ als uitbouwen maken het beeld in de korte woonstraten speels en divers.

image alt

Natuurinclusieve architectuur

Architectuur en landschap gaan in Windsor Park hand in hand. Erkers, veranda’s en openslaande deuren zorgen voor een prettige verbinding van de woningen naar het groen van de tuin en de openbare ruimte.

Het buurtje wordt aan de buitenrand omzoomd door groen en water en aan de zuidzijde ligt een parkje met een wandelverbinding naar het voorzieningencluster. De woningen staan in een romantische setting van groen en bloemen en diverse berging zijn voorzien van een nestkast voor vogels en vleermuizen. Ook de natuurlijke erfafscheidingen lenen zich als nestplek voor vogels.

image alt

Duurzaam en gezond wonen

Een gezonde leefomgeving draag bij aan een duurzame samenleving. Zicht op groen, (zon)licht in de woningen en een schoon binnenklimaat zijn dan ook belangrijke pijlers binnen het ontwerp van Windsor Park. De woningen worden hoogwaardig geïsoleerd, uitgerust met zonnepanelen voor duurzame energieopwekking en voor een gezond binnenklimaat wordt bodemwarmte en -koeling toegepast.

Door onder andere deze maatregelen zijn de meeste woningen in deze buurt duurzame Nul-op-de-meterwoningen (gegarandeerd voor 10 jaar).

Waar kan ik boodschappen doen? Bekijk de voorzieningen in de buurt
Is Windsor Park goed te bereiken? Lees meer over de bereikbaarheid